Historie parníku

Výstavbě parníku Vyšehrad předcházelo období renovace a modernizace flotily Pražské paroplavební společnosti ve třicátých letech 20. století. V předchozích čtyřiceti letech byla flotila doplňována pouze nákupem starších lodí na úkor stavby lodí nových.


Historie parníku


To se změnilo v roce 1937, kdy bylo rozhodnuto o rozsáhlé obnově lodního parku, během níž byly opraveny velké kolesové parníky a dva salónní parníky. Zároveň byl zahájen projekt výstavby dvou velkých kolesových parníků, Dr. Edvarda Beneše a Antonína Švehly, dnešního Vyšehradu.

Stavba obou parníků probíhala v Ústecké loděnici a 1. května 1938 proběhl slavnostní křest obou parníků a jejich zahajovací plavba, obojí za účasti mnoha čestných hostů a prominentů. Ihned po svém křtu byl parník Vltava nasazen do Prahy a plul také na nově otevřenou Vranovskou přehradu, kde v té době musel proplouvat jen jednou plavební komorou.

Po druhé světové válce byl parník Vyšehrad navrácen z Drážďan, kde sloužil v posledních válečných letech jako plovoucí vývařovna, zpět do Čech. V 60. a 80. letech 20. století prošel parník dvěma rozsáhlejšími rekonstrukcemi. Ta poslední v roce 1992 mu navrátila původní historický ráz, který si na něm můžete dodnes vychutnat.

Nejen díky této citlivé renovaci, ale i následné zodpovědné péči při jeho provozování, mohl být roku 2013 spolu s parníkem Vltava prohlášen kulturní památkou České republiky.